Cevi za odlaganje šuta

Cevi za odlaganje šuta omogućavaju bezbedno odlaganje šuta na gradilištu, smanjujući vreme potrebno za prenos šuta sa jednog mesta na drugo i sprečavajući rasipanje šuta i stvaranje prašine. Sastoje se iz delova: nosača, cevi i levka. Cevi za šut se lako montiraju, prenosive su i otporne na udarce.