Metalni elementi

Metalna galanterija za žutu oplatu omogućava značajnu uštedu vremena prilikom montaže oplate. Zahvaljujući mogućnosti višekratne upotrebe elemenata, značajno doprinosi ekonomičnoj realizaciji vaših projekata.

Metalni distanceri su napravljeni od trakastog čelika visokog kvaliteta koji omogućava elastičnost. U ponudi imamo različite dužine distancera(od 10cm do 80cm).

Sa početnim profilima (63cm, 113cm, 163cm) veznicima sa kukom(50cm, 100cm, 150cm), klinovima i metalnim distancerima uz lako i brzo  formiranje oplate, možete kvalitetno i efikasno izvrišiti betonažu zidova.

Vinklama za stubove (15/45, 50/95, 15-45/95) formirajući horizontalne prstenove,  možete jednostavno formirati oplatu za stubove željenih dimenzija.